Klippkort, Halvår, Helår, Autogiro

Vuxen

Korten är personliga

10-klippkort

1 150 kr
Kortet gäller 2 år från inköpsdatum.
Går inte att förlänga.

25-klippkort

2 490 kr
Kortet gäller 3 år från inköpsdatum.
Går inte att förlänga.

Halvårskort

2 600 kr

Helårskort

4 150 kr

Autogiro

350 kr/månad
3 månaders uppsägningstid

Student

Korten är personliga.
Uppvisning av gällande mecenatkort + Id vid köp av Studentkort.

10-klippkort

1 150 kr
Kortet gäller 2 år från inköpsdatum.
Går inte att förlänga.

25-klippkort

1 990 kr
Kortet gäller 3 år från inköpsdatum.
Går inte att förlänga.

Halvårskort

2400 kr

Helårskort

3 200 kr

Autogiro

260 kr/månad
3 månaders uppsägningstid

Junior

Under 16 år

10-klippkort

700 kr
Kortet gäller 2 år från inköpsdatum.
Går inte att förlänga.
Kortet kan användas av flera juniorer.

Halvårskort

2 100 kr

Helårskort

2 990 kr

Autogiro

250 kr/månad
3 månaders uppsägningstid

Kort Föreskrifter

10-klippkort

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 2 år från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person

10-klippkort Junior

§ Under 16 år räknas man som junior
§ Kortet är inte personligt, kan användas av flera juniorer
§ Kortet gäller 2 år från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga

25-klippkort

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 3 år från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person

Halvårskort

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 6 månader från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person
§ Frysa kort kostar 200 kr
§ Max antal gånger man kan frysa: 1 gånger
§ Maxtid för frysning: 3 månader

Helårskort

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 12 månader från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person
§ Frysa kort kostar 200 kr
§ Max antal gånger man kan frysa: 2 gånger
§ Maxtid för frysning: 6 månader

Autogiro

§ Kortet är personligt
§ 3 månaders uppsägningstid
§ Svensk bank och Svenskt id krävs för att teckna autogiro
§ Vid utebliven betalning spärras kortet tills inbetalning via faktura eller i kassan på Klätterdomen
§ Information om eventuell ändring av månadskostnad mailas ut 4 månader i förväg
§ Man kan inte föra över kort till en annan person

Frysa Kort vid Skada

Har du skadat dig/blivit sjuk/flyttat utomlands/annat som gör att du inte kan träna kan du frysa kortet hos oss utan kostnad.

Då behöver vi: Intyg från läkare.

Notera att frysningen måste göras snarast efter skada/annat inträffat.