AVTALSVILLKOR

1.  Allmänt
Följande Allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper träningskort på Klätterdomen. Träning sker i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet.
Klätterdomen äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas via mail till kunden 30 dagar i förväg.
förutom ändringar på autogiropris - (se punkt 4)
förutom ändringar på öppettider och utbud - (se punkt 6)
2. Träningskort
Ett träningskort köps till det pris som är gällande vid köptillfället.
Giltighetstiden framgår i avtalet och kan ej förlängas. Ett träningskort kan inte föras över till en annan medlem.
Eventuellt kvarstående klipp på klippkort som passerat utgångsdatum går ej att få tillbaka.
Halvårskort kan max frysas 3 månader. Helårskort kan max frysas 6 månader.
3. Betalningsvillkor
Träningskortet betalas med kort eller via autogiro i förskott.
4. Autogirobetalning & Uppsägning
Dragning sker månadsvis i förskott från angivet konto, dragningen sker den 27 varje månad.
Det är kundens ansvar:

att tillräckligt med pengar finns på kontot på förfallodagen, 
att kontrollera att dragningen genomförts enligt betalplan
att vid utebliven betalning, se till att månadsavgiften betalas
att meddela eventuella ändringar av bankkonto.nr. eller personuppgifter


Vid utebliven betalning blir man alltid kontaktad. Betalningen förskjuts vanligen till nästkommande betalningstillfälle. Detta görs endast en gång. Vid upprepade misslyckade dragningar är du tvungen att betala de misslyckade betalningarna och administrativ avgift på 250kr, 10 dagar från den senaste misslyckade dragningen.

Uppsägning av autogiro ska alltid ske via Klätterdomen.
Uppsägning sker via kassan på Klätterdomen eller via Klätterdomens mail: klatterdomengbg@gmail.com
Autogiro gäller tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägningstid.

Eventuella höjningar av pris meddelas till autogiroinnehavare via mail 4 månader i förväg.

5. Ordnings- & säkerhetsregler
Kunden förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter och förhållningsregler som finns på Klätterdomen och på Klätterdomens hemsida under fliken "Om oss - Regler"
Klätterdomen har rätt att stänga av kunder som inte följer Klätterdomens förhållningsregler och säkerhetsföreskrifter.
6. Ändringar i öppettider & utbud
Klätterdomen äger rätt att göra ändringar i öppettider och utbud.
Ändringar meddelas via Klätterdomens hemsida, sociala medier och på Klätterdomen.
7. Frysning & förlängning
Läs under fliken "Priser-Kort"
8. Ansvar & ansvarsfriskrivning
All träning sker på egen risk. Klätterdomen ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. Klätterdomen förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för kundens liv. Kunden har eget ansvar att se till att uppsatta regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen.
Klätterdomen ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.
Klätterdomen ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Klätterdomens kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.
9. Behandling av personuppgifter
Läs Klätterdomens Personuppgiftspolicy nedan.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss eller någon annan av Klätterdomens tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Klätterdomen - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Klätterdomen
 
När hanterar vi dina personuppgifter?
Tecknande av träningskort
Medlemsregister
Deltagande/Bokning på kurser (teknik, barn- och ungdomsgrupper, topprep- och ledkurser)
Topprep och Ledkort register
Fakturering
Statistik för utveckling av Klätterdomen
Incidentrapportering
 
Vilka kan ta del av din information?
Klätterdomen och Klätterdomens personal.
Medarbetare till Klätterdomen har med olika behörigheter tillgång till dina personuppgifter. De uppgifterna som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. För de personuppgifter som delas med tredje part gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.
Myndigheter, Klätterdomen kan komma att behöva lämna information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med din data
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge de är nödvändiga för oss att utföra våra åtagande gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgande lagringstider.

Som registrerad medlem med träningskort sparas du så länge du har gällande kort. Din information raderas efter 1 år av inaktivitet.

Dina Rättigheter
Du har rätt att få tillgång till din data och begära en kopia på de uppgifter vi tillhandahåller gällande dig. Kopian är gratis att begära.
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv
Du har rätt att bli raderad. Du har rätt att vända dig till Klätterdomen och be att alla dina uppgifter raderas - om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Kontakta oss
Maila klatterdomengbg@gmail.com om du har frågor angående våran personuppgiftspolicy.