SÄKERHETSFÖRESKRIFTER & FÖRHÅLLNINGSREGLER

I HELA HALLEN

§ Uppmaningar från Klätterdomens personal ska följas
§ Endast Klätterdomens personal har tillåtelse att ha kursverksamhet & lära ut säkringsarbete
§ Föräldrar har ansvaret för sina barn och att de följer reglerna på Klätterdomen.
§ Barn under 7 år ska vara inom armlängds avstånd
§ Inget lek/spring
§ Man ska ta det lugnt och vara uppmärksam på sin omgivning
§ Var/gå aldrig under någon som klättrar
§ Förbjudet att måla med krita på väggarna
§ Förbjudet att klättra barfota/i sockar
§ För att vara på övre plan måste man vara 13 år fyllda
§ För att få vara på gymavdelning måste man vara 16 år fyllda
§ Man får inte leka med våra topprep – de blir lätt neddragna
§ Förbjudet att ställa vattenflaskor och dylikt under klättrare
§ Klätterdomen ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller kvarglömda tillhörigheter. Vi sparar kvarglömt i ca. 2 veckor.
§ Upprepade överträdelser av våra säkerhetsföreskrifter kan leda till avstängning från Klätterdomen

LEDVÄGGAR

§ Både klättrare & säkrare ska inneha Ledkort
§ Klätterdomen rekommenderar använding av
   hjälplåsande bromsar.
§ Ledkortet ska hänga synligt i selen
§ Obligatoriskt att göra Kamratkontroll
§ Slarvig/dålig säkring kan leda till indraget Ledkort
§ Vid stor viktskillnad mellan klättrare & säkrare ska våra sandsäckar användas eller en ohm.
§ Säkraren ska stå nära väggen/under första slingan
§ Slingorna ska klippas i följd
§ Förbjudet att hoppa över klipp
§ Förbjudet att ha för mycket slack
§ Förbjudet att ställa vattenflaskor/dylikt under klättrare

BOULDRING

(De lägre väggarna med tjockmatta under)
§ Inget lek/spring på tjockmattorna eller i övriga hallen

§ Var/gå aldrig under någon som klättrar
§ Förbjudet att bouldra med sele och/eller kritpåse på sig
§ Förbjudet att ställa personliga tillhörigheter på blåa bouldermattan
§ För att klättra på övre plan måste man vara 13 år fyllda
§ För att använda Gymavdelning måste man vara 16 år fyllda

TOPPREPSVÄGGAR

§ Alla som säkrar på topprep ska inneha Topprepskort
§ Klätterdomen rekommenderar använding av
   hjälplåsande bromsar.
§ Topprepskortet ska hänga synligt i selen
§ Obligatoriskt att göra Kamratkontroll
§ Slarvig/dålig säkring kan leda till indraget Topprepskort
§ Firningsåttan och HMS-knuten är förbjudna som repbroms
§ Inknytning ska ske direkt i selen & enbart dubbelåttan är tillåten
§ Stoppknut ska alltid göras på den passiva änden
§ Golvankare finns & ska användas vid stor viktskillnad mellan klättrare & säkrare
§ Säkraren ska stå nära väggen/under ankaret
§ Gå inte emellan säkrare och klättrare
§ Man får inte leka med våra topprep – de blir lätt neddragna
§ Klipp ej i topprepen i den slingan som finns bredvid ankaret

AUTOBELAY

§ Användning av autobelay kräver Topprepskort
§ Topprepskortet ska hänga synligt i selen
§ Klätterdomens kursverksamhet har företräde på autobelyerna
§ Obligatoriskt att göra egen Kamratkontroll
§ Förbjudet att använda mer än en autobelay per topprepskortinnehavare