FÖRESKRIFTER TRÄNINGSKORT

10 - KLIPPKORT

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 2 år från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person

10 - KLIPPKORT JUNIOR

§ Under 16 år räknas man som junior
§ Kortet är inte personligt, kan användas av flera juniorer
§ Kortet gäller 2 år från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga

25 - KLIPPKORT

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 3 år från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person

HALVÅRSKORT

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 6 månader från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person
§ Frysa kort kostar 200 kr (maxlängd för frysning: 3 månader)

HELÅRSKORT

§ Kortet är personligt
§ Kortet gäller 12 månader från inköpsdatum
§ Går inte att förlänga
§ Man kan inte föra över kort till en annan person
§ Frysa kort kostar 200 kr (maxlängd för frysning: 6 månader)

AUTOGIRO

§ Kortet är personligt
§ 3 månaders bindningstid
§ 1 månads uppsägningstid (kalendermånad)
§ Svensk bank och Svenskt id krävs för att teckna autogiro
§ Dragning sker månadsvis i förskott från angivet konto
§ Dragningen sker den 27 varje månad
§ Det är kundens ansvar:
att tillräckligt med pengar finns på kontot på förfallodagen 
att kontrollera att dragningen genomförts enligt betalplan
att vid utebliven betalning, se till att månadsavgiften betalas
att meddela eventuella ändringar av bankkonto.nr. eller personuppgifter
§ Vid utebliven betalning blir man alltid kontakad. Betalningen förskjuts vanligen till nästkommande betalningstillfälle. Detta görs endast en gång. Vid upprepade misslyckade dragningar är du tvungen att betala de misslyckade betalningarna och administrativ avgift på 250kr
§ Uppsägning av autogiro ska alltid ske via Klätterdomen.
§ Uppsägning sker via kassan på Klätterdomen eller via Klätterdomens mail: klatterdomengbg@gmail.com
§ Autogiro gäller tillsvidare med en kalendermånads uppsägningstid.
§ Eventuella höjningar av pris meddelas till autogiroinnehavare via mail 4 månader i förväg.
§ Man kan inte föra över kort till en annan person