Info gällande Covid 19

De flesta pandemirestriktioner tas bort från och med 9 februari 2022

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på ett gym tas bort. 
Det innebär att maxantalet på 120 personer är lyft på Klätterdomen.

Vi uppmanar fortfarande alla som är hos oss att:
  • Hålla avstånd till varandra
  • Tvätta/Sprita händerna.
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte besöka Klätterdomen och ska stanna hemma. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Länkar:
Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten
 

Restrictions removed on 9 February 2022

The square meter limit that governs how many people are allowed to stay in a gym at the same time is removed.
This means that the maximum number of 120 people is lifted at Klätterdomen.

We still urge everyone who visit us to:
  • Keep a distance from each other
  • Wash / disinfect your hands.
  • Anyone who is ill, even with mild symptoms, is not allowed to visit Klätterdomen and must stay at home. If you fall ill during a sports activity, you should go home immediately.


Links:
Krisinformation.se/english

Public Health Agency of Sweden