Info gällande Covid 19

Nya åtgärder mot Covid

 • Från och med 23 december återinförs kravet på 10 kvm per person. Vilket innebär att det blir ett maxantal på 120 personer på Klätterdomen. När man kommer till Klätterdomen får man ta ett armband som man sedan lämnar tillbaka när man går. (Vi tvättar och desinfekterar armbanden efter varje användning)
 • Alla som besöker och är i lokalen ska vara betalande kunder, alltså får inte anhöriga/vänner följa med in som åskådare.
 • Håll avstånd till varandra
 • Tvätta händerna. Handsprit finns i lokalen.
 • Om möjligheten finns, byt om hemma före och efter träningen. Detta för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
 • Man får inte besöka Klätterdomen när man har symptom, även med milda symtom.
  Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Du som inte är vaccinerad bör vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, tar särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år. Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre. 

Länkar:
Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten
 

New measures against Covid-19

 • From 23 December, the requirement of 10 sq.m. per person will be reintroduced. Which means it's going to be a maximum number of 120 people at Klätterdomen. When you get to Klätterdomen, you take a bracelet which you then return when you go home. (We wash and disinfect the bracelets after each use).
 • Everyone who trains at Klätterdomen must be paying customers, so relatives and/or friends are not allowed to come in as spectators.
 • Keep a distance to eachother.
 • Wash your hands. Disinfection are available at several places throughout the gym.
 • If possible, change at home before and after training.
 • You are not allowed to visit Klätterdomen when you have symptoms, even with mild symptoms. If you fall ill during activity, you should go home immediately.
 • Vaccination is the best way to avoid serious illness and the spread of covid-19. You who are not vaccinated should be extra careful to protect yourself and others from becoming infected. The Swedish Public Health Agency recommends that everyone who can be vaccinated, but has not yet done so, pay special attention to people at risk and those over 70 years of age. You do this by keeping your distance from others whenever possible, avoiding unnecessary congestion and especially avoiding close contacts with people at risk and those who are 70 years and older.

Links:
Krisinformation.se/english

Public Health Agency of Sweden