Info gällande Covid 19

Krav fr.o.m. 10 Januari

Gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Klätterdomen har en area på 1 400 kvm.
Vi har ett satt maxantal på 120 personer.
Det maxantalet införde vi 29 oktober 2020.

När man besöker oss, ska man ta ett armband som finns i entrén där man går in.
Skulle det vara så att armbanden är slut, får man vänta tills andra kunder har lämnat lokalen.
Tänk på att lämna tillbaka armbanden vid hemgång.
Vi rengör alla använda armband.

Läs även informationen nedan, för att veta vad du ska tänka på när du besöker Klätterdomen.

Rekommendationer från och med den 14 december

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan.
Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller
ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Skärpta råd angående Covid-19 i Västra Götalands län

Från och med den 29 oktober 2020 har Folkhälsomyndigheten infört nya restriktioner för Västra Götaland.
Dessa innebär att alla som vistas i göteborgsområdet bör:

 •  Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
  Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
  Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

För oss som idrottsanläggning innebär det också att:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


Detta innebär att att vi från och med den 29 oktober inför ett maxantal för hur många som får befinna sig
på Klätterdomen samtidigt. 

Vi inför även en tillfällig tidsbegränsning från kl 17.00 på vardagar som innebär
att du får klättra i max 2 timmar. Samma tidsbegränsning gäller på helger 11.00-19.00.
Dessa åtgärder kan leda till att du får vänta en stund innan du får komma in och träna.

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samtidigt bryr vi oss om våra kunder
och anställda och det innebär att vi alla nu ska vara extra försiktiga. Om du eller någon i din närhet är
smittad ska du stanna hemma, i enlighet med smittskyddslagen.

Förhållningsregler enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.
 • Hosta och nysa i armvecket.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och
  med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Byt gärna om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
  Ytdesinfektion finns på gymmet.
 • Undvik trängsel. Håll avstånd till varandra. Klättra på vartannat rep och inte precis bredvid varandra.


Har ni vidtagit några särskilda åtgärder?
Ja, numera finns det handsprit i receptionen och vi uppmanar alla att sprita händerna innan och efter
klättring. Vi har också tydliga informationslappar uppsatta i hallen med information om covid-19. På
gymmen har vi placerat ut ytdesinfektionsmedel för att man ska kunna torka av utrustningen innan
och efter användning.
Tar ni bokningar och håller kurser som vanligt?  
Vi har ställt in våran drop in klättring som vi har på helger tills vidare men våra andra kurser fortsätter
som vanligt och går att boka via mejl. Vi har dock begränsat med platser på vissa kurser för att inte
stora grupper ska uppstå.
Är omklädningsrummen öppna?
Ja, våra omklädningsrum är fortfarande öppna, då det är där vi har skåp som våra kunder kan
använda. Ni som har möjlighet att byta om i förväg och duscha hemma efteråt får gärna göra det.
Om ni måste använda duschen så var noggranna med att hålla avstånd och visa hänsyn.

Information in english
We are following the recommendations from the Swedish health department and Klätterdomen is
open as usual. However, we ask all our guests and staff who are sick to stay at home, and please do
not visit our facilities.
From October 29th the Swedish Health Department came out with new restrictions for people in the
Västra götalands area.
This means that we now have a maximum amount of people who can visit Klätterdomen at the same
time. We also have a limit of 2 hours per person and visit on weekdays after 17:00 and on weekend
between 11.00-15.00.
If it is full, you may have to wait until someone leaves before you can start climbing.
We recommend you to avoid visiting during peak hours which are monday-thursday after 17.00, and
weekends between 11.00-15.00.
On March 24, the Swedish Health Department updated their guidelines for sports and training
facilites.
• Wash your hands often, for at least 30 seconds.
• If you are sick, also with very mild symptoms, stay at home! And stay at home for at least two more
days after full recovery.
• People over 70 years of age should avoid public places in general and reduce their social contact
with other people.
• Try to avoid exercises with body contact. Do other exercises instead.
• If possible, change clothes at home before and after visiting us.
• Do not share water bottles and similar items.
• Wipe off equipment in the gym after use. Desinfectant can be found in the gym.
• Avoid crowded areas. Keep distance to each other.

Info från Klätterdomen ang. Covid 19

Vi bryr oss om våra kunder och anställda och vi alla behöver nu vara extra försiktiga. Om du eller någon i din närhet är smittad ska du stanna hemma, i enlighet med smittskyddslagen.

Vi uppmanar samtliga medarbetare, besökare och medlemmar som befunnit sig i riskområden att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. Samma uppmaning gäller även den som har någon i sitt hushåll som varit i riskområdena.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Stanna hemma och avstå från träning om du känner dig sjuk eller krasslig, tänk på din egen och andras hälsa.Allmänna riktlinjer
För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:
1. Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.
2. Håll avstånd till varandra.
3. Byt om hemma före & efter träningspasset
om möjlighet finns.
4. Hosta och nysa i armvecket.
5. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig.

Samma riktlinjer gäller även för våra medarbetare. Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten.

Hälsningar
Klätterdomen

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:
Generella råd:
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.• Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
• Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
• Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
Inomhusaktiviteter
• Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
• Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
• Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.