Info gällande Covid 19

Info från Klätterdomen ang. Covid 19

Vi bryr oss om våra kunder och anställda och vi alla behöver nu vara extra försiktiga. Om du eller någon i din närhet är smittad ska du stanna hemma, i enlighet med smittskyddslagen.

Vi uppmanar samtliga medarbetare, besökare och medlemmar som befunnit sig i riskområden att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. Samma uppmaning gäller även den som har någon i sitt hushåll som varit i riskområdena.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Stanna hemma och avstå från träning om du känner dig sjuk eller krasslig, tänk på din egen och andras hälsa.Allmänna riktlinjer
För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:
1. Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.
2. Håll avstånd till varandra.
3. Byt om hemma före & efter träningspasset
om möjlighet finns.
4. Hosta och nysa i armvecket.
5. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig.

Samma riktlinjer gäller även för våra medarbetare. Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten.

Hälsningar
Klätterdomen

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:
Generella råd:
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.• Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
• Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
• Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
Inomhusaktiviteter
• Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
• Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
• Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.