Info gällande Covid 19

Smittskyddsåtgärder från den 15 juli

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Det innebär att maxantalet på 120 personer är lyft på Klätterdomen.
Man behöver inte längre ta ett armband på vägen in.
Vi uppmanar fortfarande alla som är hos oss att:

 • hålla avstånd till varandra
 • kom ombytt om möjligheten finns för att undvika trängsel i omklädningsrummen
 • utföra aktiviteten i mindre grupper
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
  Ytdesinfektion finns på gymmet.
 • Klättra på vartannat rep och inte precis bredvid varandra.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och
  med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Tidsbegränsing
Man får vara på Klätterdomen max två timmar efter kl.17.00 på vardagar. 
På helgdagar är det två timmar mellan kl.11.00-15.00.
Har ni vidtagit några särskilda åtgärder?
Ja, numera finns det handsprit i receptionen och vi uppmanar alla att sprita händerna innan och efter
klättring. Vi har också tydliga informationslappar uppsatta i hallen med information om covid-19. På
gymmen har vi placerat ut ytdesinfektionsmedel för att man ska kunna torka av utrustningen innan
och efter användning.
Tar ni bokningar och håller kurser som vanligt?  
Vi har ställt in våran drop in klättring som vi har på helger tills vidare men våra andra kurser fortsätter
som vanligt och går att boka via mejl. Vi har dock begränsat med platser på vissa kurser för att inte
stora grupper ska uppstå.
Är omklädningsrummen öppna?
Ja, våra omklädningsrum är fortfarande öppna, där har vi har skåp som våra kunder kan använda.
Ni som har möjlighet att byta om i förväg och duscha hemma efteråt får gärna göra det.
Om ni måste använda duschen så var noggranna med att hålla avstånd och visa hänsyn.

Information in english
We are following the recommendations from the Swedish health department and Klätterdomen is
open as usual. However, we ask all our guests and staff who are sick to stay at home, and please do
not visit our facilities.

We have a limit of 2 hours per person when visiting on weekdays after 17:00 and on weekends
between 11.00-15.00.


Everyone who visits us:

 • Please keep a distance to eachother
 • If possible, change clothes at home before and after visiting us.
 • Train in smaller groups
 • Do not share water bottles or similar items
 • Wipe off equipment in the gym after use. Desinfectant can be found in the gym.
 • Climb on every other rope
 • Wash your hands often, for at least 20 seconds.
 • Try to avoid exercises with body contact. Do other exercises instead.
 • If you are sick, also with very mild symptoms, stay at home! And stay at home for at least two more days after full recovery.