Parkering

Fri parkering för klätterdomens kunder på våra förhyrda platser,
de är längs med våra husväggar.
Kom in till kassan för att få ett Klätterdomen p-tillstånd.

Övrig parkering är avgiftsbelagd, 6 kr/timmen.